Santa Night Run By Nadine

SPONSOREN

Ben je niet in de gelegenheid mee te lopen, dan is een DONATIE natuurlijk altijd welkom!  

NL86RABO0322952441 t.n.v. Broersen Multi Performance / Santa Night Run by Nadine

GOEDE DOELEN 2019

Werkgroep Arm in Arm is in 1997 opgericht met het doel zich in te zetten voor iedereen die om welke reden ook in de knel is gekomen, ongeacht geloof of afkomst. De werkgroep zet zich in voor: Mensen die in de knel raken, of geraakt zijn, met concrete hulp te bieden. Het jaarlijks organiseren van een kerstpakketten actie. Aanspreken van degenen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor o.a. de minder bedeelden en hen wijzen op de consequenties van de door hen genomen besluiten. Meedenken over veranderingen die een rechtvaardigere samenleving dichterbij brengt. Werken aan bewustwording van de armoedeproblematiek in onze kerkgemeenschappen en in de samenleving. De werkgroep Arm in Arm biedt concrete hulpverlening. Deze hulpverlening kan als volgt omschreven worden: Een luisterend oor, zonder te oordelen. Het optimaal gebruik maken van sociale voorzieningen, o.a. door het aanvragen van diverse toeslagen. Het inzichtelijk maken van de financiële situatie, door het op een rijtje zetten van de inkomsten en uitgaven. Het meegaan naar andere instanties (loketbegeleiding). Het verwijzen naar andere instanties die professionele hulp kunnen bieden. Het verstrekken van een geldelijk bedrag waarmee men geholpen wordt om een ontstane financiële situatie (tijdelijk) te overbruggen. Dit kan in de vorm van een gift of renteloze lening.

Een kind moet kind kunnen zijn. Daar zet Stichting Dongense Jeugdraad zich nu al bijna 60 jaar voor in. 
De Dongense Jeugdraad staat voor kinderen, voor kinderen die spelen, voor kinderen die 
elkaar ontmoeten, voor kinderen die samen spelen en fantastische avonturen beleven.
Bij de Dongense Jeugdraad mogen alle kinderen kind zijn. Stichting Dongense Jeugdraad gelooft in feest voor velen!
De bekendste activiteit van Stichting Dongense Jeugdraad is natuurlijk de Zomerspelen. 
De leukste week in het jaar voor alle kinderen met een leeftijd vanaf 4 jaar tot en met wanneer de kinderen in de brugklas zitten. 
Maar daar laat Stichting Dongense Jeugdraad het niet bij, want ook met Sinterklaas en in de kerstvakantie worden 
er mooie activiteiten georganiseerd: de sinterklaasintocht en de Winterspelen.
Stichting Dongense Jeugdraad staat daarnaast zeker ook voor vrijwilligers. 
Vrijwilligerswerk is een feest en vrijwilligers zijn onmisbaar. 
Stichting Dongense Jeugdraad vindt dat vrijwilligers waardering verdienen.

De Santa Night Run

Mail: info@santanightrunbynadine.nl

Locatie:

De Salamander

Belgiëlaan 2, 5101 ZG Dongen